Naar boven Naar boven

Uw autogarage met de beste prijs-kwaliteitverhouding
Autobedrijf zoeken

Autobedrijf zoeken

Privacyverklaring

1. Privacyverklaring

Robert Bosch B.V. (hierna "Bosch" of "wij" of "ons") vindt het fijn dat u onze websites bezoekt en gebruik maakt van onze mobiele applicaties (samen ook "online aanbiedingen" genoemd) en stelt uw interesse in ons bedrijf en onze producten zeer op prijs.

2. Boschrespecteertuwprivacy

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw privacy en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan onze websites en het gebruik van mobiele applicaties worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming en informatieveiligheid maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

3. Verwerkingsverantwoordelijke

Bosch B.V. is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens; uitzonderingen staan vermeld in deze privacyverklaring.

Dit zijn onze contactgegevens:

Naam en adres
N.V. Robert Bosch S.A.
Henri Joseph Genessestraat 1 1070 Brussel
België

E-Mail: info.bosch@be.bosch.com
Telefoonnummer: +32 25 25 51 11

4. Verzamelen,verwerkenengebruikvanpersoonlijkegegevens

4.1. Verwerkte categorieën gegevens

De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:

 • Communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail, adres)
 • Persoonlijke gegevens (gecrypteerd en nooit zichtbaar), GPS data, IP-adres, chassisnummer (VIN), kenteken, serienummer Bosch Car Service Connector)
 • Voertuiggegevens (fabrikant, model, bouwjaar, cilinderinhoud, carrosserievorm)
 • Planning en controlegegevens

4.2. Beginselen

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie met betrekking tot een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e- mailadressen, contractuele stamgegevens, contract- en betalingsgegevens, hetgeen een uitdrukking is van iemands identiteit.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (waaronder IP-adressen) alleen wanneer hiervoor een wettelijke rechtsgrondslag bestaat of als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in het kader door middel van een registratie.

4.3. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen

Wij en door ons ingeschakelde aanbieders verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Terbeschikkingstelling van deze online-aanbiedingen en uitvoering van een contract volgens onze contractbepalingen.
  (Rechtsgrondslag: uitvoering van een contract).
 • Het oplossen van storingen in de dienstverlening, maar ook om veiligheidsredenen. (Rechtsgrondslag: Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in het kader van de gegevensbeveiliging en het legitieme belang bij het oplossen van storingen in de dienstverlening en de bescherming van onze aanbiedingen)
 • Contact opnemen met de gebruiker om correct te kunnen reageren op aanvragen per e- mail voor offerte-informatie, documentatie, ...
  (Rechtsgrond: toestemming)
 • Bevestigen van de online gemaakte afspraken in de workshops en alle uitwisselingen in verband met de voortgang van de interventie.
  (Rechtsgrond: toestemming)
 • Bescherming en verdediging van onze rechten.
  (Rechtsgrondslag: Legitiem belang van onze kant voor de bescherming en verdediging van onze rechten).
 • Het organiseren van kansspelen, wedstrijden of kortingsacties in overeenstemming met de betreffende kansspel- of wedstrijdbepalingen, of voorwaarden voor kortingsacties. (Rechtsgrondslag: Toestemming)

4.4. Registratie

Als u gebruik wilt maken van of toegang wilt krijgen tot de voordelen die nodig zijn om een contract af te sluiten, vragen wij uw registratie aan. Bij uw registratie verzamelen wij persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het aangaan van de overeenkomst (bijv. voornaam, achternaam, geboortedatum, geboortedatum, e-mailadres) en andere gegevens op vrijwillige basis, indien van toepassing. Verplichte informatie is gemarkeerd met een *.

4.5. Logbestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, verstuurt uw browser bepaalde informatie die wij opslaan in zogeheten logbestanden.

Wij slaan logbestanden kortstondig op om storingen op te sporen en om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om aanvalspogingen te onderzoeken) en daarna verwijderen wij deze informatie weer. Logbestanden die als bewijsmateriaal moeten worden bewaard, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident volledig is onderzocht en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksautoriteiten.

Logbestanden worden ook gebruikt voor analysedoeleinden (zonder, of zonder volledig IP- adres). Zie hiervoor de module ‘Verwerking van de Advertising Identifier/Advertising ID’.

In logbestanden wordt in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:

 • IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de online aanbiedingen;
 • Internetadres van de website van waaruit toegang is verkregen tot de online aanbieding (zogeheten URL van herkomst of verwijzende URL);
 • Naam van de bestanden of informatie waartoe toegang is verkregen;
 • Naam van de dienstverlener die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de online-aanbiedingen;
 • Datum en tijd en ook de duur van het ophalen van informatie;
 • Hoeveelheid doorgegeven gegevens;
 • Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, onder meer de geïnstalleerde add-ons (bijvoorbeeld Flash Play-er);
 • http-statuscode (bijvoorbeeld "Aanvraag succesvol" of "Aangevraagd Bestand niet gevonden").

Logbestanden worden 10 dagen bijgehouden.

4.6. Kinderen

Dit online aanbod is niet bedoeld voor kinderen onder 16 jaar.

4.7. Doorgifte van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgestuurd naar andere verwerkingsverantwoordelijken als dit nodig is voor de uitvoering van een contract ingeval wij of de derde een rechtmatig belang hebben bij de doorgifte, of wanneer u toestemming hebt gegeven.

Bijzonderheden over de rechtsgrondslag en de ontvangers of categorieën ontvangers zijn te vinden in het deel - Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen.

Bovendien mogen gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken worden doorgegeven wanneer wij daartoe gedwongen zijn op grond van wettelijke voorschriften of uitvoerbare administratieve of gerechtelijke bevelen.

4.7.1. Dienstverleners (algemeen)

Wij hebben externe dienstverleners ingeschakeld voor taken als verkoop- en marketingdiensten, contractbeheer, programmering, gegevens-hosting en hotline-diensten. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en bewaken ze regelmatig, vooral wat betreft het zorgvuldig omgaan met en het beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn.

4.8. Doorgifte aan ontvangers buiten de EER

Wij kunnen ook persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers buiten de EER in zogehete derde landen.

In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat de ontvanger voorafgaand aan de doorgifte ofwel een toereikend niveau van gegevensbescherming heeft (bijvoorbeeld op grond van een besluit van de Europese Commissie waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard voor het betreffende land of op grond van het overeenkomen van zogeheten EU-modelcontracten met de ontvanger) ofwel dat u toestemming hebt gegeven voor de doorgifte.

U kunt bij ons een lijst van ontvangers uit derde landen en een exemplaar van de specifiek overeengekomen bepalingen die een toereikend niveau van gegevensbescherming waarborgen, aanvragen. Gebruik hiervoor de informatie in het hoofdstuk Contact.

4.9. Opslagduur, bewaartermijnen

In beginsel bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om onze online aanbiedingen en de daarmee verbonden diensten te verrichten of zolang wij een rechtmatig belang hebben bij het bewaren van de gegevens (wij kunnen bijvoorbeeld nog steeds een rechtmatig belang in direct marketing per post hebben na de uitvoering van een contract). In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die wij moeten opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij vanwege bewaartermijnen voorgeschreven door fiscale en handelswetten verplicht zijn documenten als contracten en facturen voor een bepaalde termijn beschikbaar te houden).

5. Kansspelen, wedstrijden of kortingsacties

Wanneer u deelneemt aan een van onze kansspelen, wedstrijden of kortingsacties, gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over een gewonnen prijs en om reclame te maken voor onze producten voor zover dat is toegestaan door de wet of voor zover u hiervoor toestemming hebt verleend. Specifieke informatie over de kansspelen, wedstrijden of kortingsacties kunt u vinden in de betreffende deelnemingsvoorwaarden.

6. Gebruik van Cookies

In het kader van onze online dienst kunnen cookies en trackingmechanismen worden gebruikt.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze online dienst op uw apparaat kunnen worden opgeslagen.
Tracking is mogelijk met behulp van verschillende technologieën. In het bijzonder verwerken wij informatie met behulp van pixeltechnologie en/of tijdens de analyse van logbestanden.

6.1. Categorieën

Wij maken een onderscheid tussen cookies die verplicht nodig zijn voor de technische functies van de online dienst en cookies en trackingmechanismen die niet verplicht vereist zijn voor de technische functie van de online dienst.

Het is over het algemeen mogelijk om de online dienst te gebruiken zonder cookies die niet- technische doeleinden dienen.

6.1.1. Technisch vereiste cookies

Met technisch vereiste cookies bedoelen we cookies waarbij we de technische levering van de online dienst niet kunnen garanderen zonder deze cookies. Hiertoe behoren bijvoorbeeld cookies die gegevens opslaan om een vlotte weergave van video- of geluidsopnames te garanderen.

Dergelijke cookies worden bij het verlaten van de website verwijderd.

6.1.2. Cookies en trackingmechanismen die technisch niet nodig zijn

Wij gebruiken dergelijke cookies en trackingmechanismen alleen als u ons in elk geval vooraf uw toestemming heeft gegeven. We onderscheiden twee subcategorieën met betrekking tot deze cookies en trackingmechanismen:

6.2. Convenience cookies

Deze cookies vergemakkelijken de werking en stellen u zo in staat om comfortabeler door onze online dienst te bladeren. Zo kunnen bijvoorbeeld uw taalinstellingen in deze cookies worden opgenomen.

6.3. Marketingcookies en trackingmechanismen

Algemeen
Door gebruik te maken van marketing cookies en trackingmechanismen kunnen wij en onze partners u aanbiedingen tonen op basis van uw interesses, die het resultaat zijn van een analyse van uw gebruikersgedrag:

Statistieken:
Met behulp van statistische hulpmiddelen meten wij bijvoorbeeld het aantal bezochte pagina's.

Conversietracking:
Onze partners voor conversietracking plaatsen een cookie op uw computer ("Conversie- cookie") als u onze website via een advertentie van de betreffende partner hebt bezocht. Normaal gesproken zijn deze cookies na 30 dagen niet meer geldig. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en de betreffende conversiepartner herkennen dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en daardoor naar onze website is doorgestuurd. De door middel van de conversie-cookie verkregen informatie dient voor het samenstellen van conversiestatistieken en het registreren van het totale aantal gebruikers die op de betreffende advertentie hebben geklikt en naar een website met een conversietracking-tag zijn omgeleid.

Social plug-ins:
Sommige van de pagina's van onze online dienst hebben betrekking op inhoud en diensten van andere aanbieders (bijv. Facebook, Twitter), die ook gebruik kunnen maken van cookies en actieve modules. Meer informatie over social plug-ins vindt u in het hoofdstuk over Social plug-ins.

Retargeting:
Deze tools maken gebruikersprofielen aan door middel van advertentiecookies of door middel van zogenaamde "web beacons" (onzichtbare afbeeldingen die ook wel pixels of trackingpixels worden genoemd), of door middel van vergelijkbare technologieën. Deze worden gebruikt voor op interesse gebaseerde reclame en om de frequentie waarmee de gebruiker bepaalde advertenties bekijkt te controleren. De betreffende aanbieder is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens in verband met de tool. De aanbieders van de hulpmiddelen kunnen voor de bovengenoemde doeleinden ook informatie aan derden verstrekken. Houd in dit verband rekening met de gegevensbeschermingsaanwijzingen van de betreffende aanbieder.
Houd er rekening mee dat het gebruik van de tools de overdracht van uw gegevens aan ontvangers buiten de EER kan omvatten, wanneer er geen adequaat niveau van gegevensbescherming overeenkomstig het GDPR (bijv. de VS) bestaat. Voor meer details in dit verband verwijzen wij u naar de volgende beschrijving van de afzonderlijke marketinginstrumenten.

6.3.1. Google Analytics

Naam: Google Analytics

Leverancier: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Functie: Analyse van gebruikersgedrag (opvragen van pagina's, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), aanmaken van pseudonieme gebruikersprofielen op basis van apparaatoverkoepelende informatie van ingelogde Google-gebruikers (apparaatoverkoepelend volgen), verrijking van pseudonieme gebruikersgegevens met doelgroep- specifieke informatie verstrekt door Google, retargeting, UX-testen, conversietracking en retargeting in combinatie met Google Ads

6.3.2. Google Tag Manager

Name: Google Tag Manager

Provider: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Function: Beheer van websitetags via een gebruikersinterface, integratie van programmacodes op onze websites.

6.3.3. Browser New Relic

Aanbieder: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, VS

Functie: Om de gebruikerservaring te volgen en problemen of klachten van klanten op te lossen, is de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan de bovenstaande verwerkingsverantwoordelijke vereist.

6.4. Beheer van cookies en trackingmechanismen

U kunt uw cookie- en trackinginstellingen beheren in de browser en/of onze privacy- instellingen.

Opmerking: De instellingen die u hebt gemaakt verwijzen alleen naar de browser die in elk geval wordt gebruikt.

6.4.1. Deactiveren van alle cookies

Als u alle cookies wilt deactiveren, kunt u dit doen in uw browserinstellingen. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van de website kan beïnvloeden.

6.4.2. Beheer van uw instellingen met betrekking tot cookies en traceermechanismen die technisch niet noodzakelijk zijn

Bij een bezoek aan onze websites wordt u in een cookielaag gevraagd of u instemt met het gebruik van eventuele Convenience cookies, marketingcookies of trackingmechanismen.
In onze privacy-instellingen kunt u de toestemming voor de toekomst intrekken of op een later tijdstip uw toestemming geven.

7. Gebruikvanonzemobieletoepassingen

Naast onze online aanbiedingen bieden wij mobiele applicaties ("Apps") aan, die u kunt downloaden naar uw mobiele apparaat. Naast de gegevens die op websites worden verzameld, verzamelen wij via onze apps aanvullende persoonlijke gegevens die specifiek voortvloeien uit het gebruik van een mobiel apparaat. Dit gebeurt enkel met uw voorafgaande toestemming.

7.1. Verwerking van uw locatiegegevens

Onze aanbiedingen omvatten ook zogenaamde locatiegebaseerde diensten waarmee wij u speciale aanbiedingen bieden die zijn afgestemd op uw locatie. Om deze app-functie aan te bieden, verzamelen wij de laatste drie GPS-locaties die door het mobiele apparaat worden geleverd en uw IP-adres met uw toestemming. Wij maken geen bewegingsprofiel aan. U kunt deze functie in de betreffende app-instellingen of in de instellingen van het besturingssysteem van uw mobiele apparaat deactiveren of tijdelijk onderbreken zonder de basisfunctionaliteit van de app te beïnvloeden.

7.2. Verwerking van de Advertising Identifier/Advertising ID

Voor reclamedoeleinden gebruiken wij, met uw toestemming, voor iOS-apparaten de zogeheten "Advertising Identifier" (IDFA) en voor Android-apparaten de zogeheten "Advertising ID". Dit zijn unieke, maar niet-gepersonaliseerde en niet-permanente ID-nummers voor een bepaald eindapparaat die door iOS of Android beschikbaar worden gesteld. De verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan of gecombineerd met andere apparaatgerelateerde informatie. De ID-nummers gebruiken wij om u gepersonaliseerde reclame beschikbaar te stellen en om uw gebruik te kunnen analyseren. Wanneer u in de iOS-instellingen onder "Privacy" – "Reclame" de optie "Geen reclametracking" activeert of op Android onder "Google instellingen" – "Advertenties" de optie "Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties" kiest, kunnen wij alleen de volgende metingen uitvoeren: meting van uw interactie met banners door telling van het aantal malen dat een banner verschijnt zonder klik daarop ("frequency capping"), klikpercentage, vaststelling van uniek gebruik ("unique user"), evenals veiligheidsmetingen, fraudebestrijding en verhelpen van fouten. In de apparaatinstellingen kunt u op elk moment uw IDFA of Advertising ID verwijderen ("Ad-ID terugzetten"); daarna wordt een nieuw ID-nummer aangemaakt dat niet met de eerder verzamelde gegevens wordt samengevoegd. Wij wijzen erop dat u mogelijk niet alle functies van onze app kunt gebruiken wanneer u het gebruik van het betreffende ID-nummer beperkt.

7.3. App-analyse

Wij hebben statistische informatie nodig over het gebruik van onze online aanbiedingen om deze gebruiksvriendelijker te maken en om bereikmetingen en marktonderzoek uit te voeren. Voor dit doel gebruiken wij de app-analyse-tools die in dit hoofdstuk worden beschreven.

De aanbieders van de tools verwerken gegevens alleen als verwerkers en doen dat op onze aanwijzingen en niet voor hun eigen doeleinden.

Hieronder vindt u informatie over de aanbieder van elke tool. Indien dergelijke tools gebruik maken van een traceringsmechanisme of gebruikersprofielen aanmaken, worden ze uitsluitend door ons gebruikt indien u vooraf toestemming heeft gegeven voor een dergelijk gebruik.

7.3.1. Google Analytics voor mobiele applicaties

Google Analytics wordt geleverd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wij gebruiken Google Analytics in combinatie met de extra functie die Google biedt om IP-adressen te anonimiseren. Hierbij wordt het IP-adres door Google in de meeste gevallen binnen de EU verkort en in de Verenigde Staten alleen in uitzonderlijke gevallen. In alle gevallen worden IP's alleen in verkorte vorm opgeslagen.

7.4. Gegevensverwerking door exploitanten van App Stores

Wij verzamelen geen gegevens en de doorgifte van gegevens zoals gebruikersnaam, e- mailadres en individueel apparaat-ID bij een app store (zoals Google Play van Google, App Store van Apple of Galaxy Apps Store van Samsung) tijdens het downloaden van de betreffende applicatie valt niet binnen onze verantwoordelijkheid. Op het verzamelen van gegevens en het latere bewerken ervan door een app store als verwerkingsverantwoordelijke hebben wij geen invloed.

8. Social Plug-ins

In onze online aanbiedingen maken we gebruik van zogenaamde social plug-ins van verschillende sociale netwerken. Deze worden in deze sectie afzonderlijk beschreven.

Bij het gebruik van plug-ins maakt uw internetbrowser een directe verbinding met de server van de betreffende sociale netwerken. Hierbij ontvangt de betreffende aanbieder de informatie die uw internetbrowser via de betreffende site van onze online aanbiedingen heeft geopend - ook als u geen gebruikersaccount bij deze aanbieder heeft of op dit moment niet bent ingelogd op uw account. Logbestanden (inclusief het IP-adres) worden in dit geval rechtstreeks van uw internetbrowser naar een server van de betreffende aanbieder gestuurd en kunnen daar worden opgeslagen. De provider of zijn server kan zich buiten de EU of de EER (bijv. in de Verenigde Staten) bevinden.

De plug-ins zijn op zichzelf staande extensies van sociale netwerkproviders. Om deze reden kunnen wij de omvang van de door hen verzamelde en opgeslagen gegevens niet beïnvloeden.

Het doel en de omvang van de verzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door het sociale netwerk, alsmede uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u vinden door het raadplegen van de desbetreffende gegevensbeschermingsverklaringen van het sociale netwerk.

Indien u niet wilt dat sociale netwerkaanbieders gegevens ontvangen en, indien van toepassing, opslaan of gebruiken, dient u de betreffende plug-ins niet te gebruiken.

8.1. Facebook plug-ins

Facebook wordt beheerd onder www.facebook.com door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, en onder www.facebook.be door Facebook Ireland Limited, Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Een overzicht van de Facebook-plug-ins en hun verschijning vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins; informatie over gegevensbescherming op Facebook vindt u hier: http://www.facebook.com/policy.php

8.2. Instagram plug-ins

Instagram wordt beheerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Een overzicht van de Instagram-plug-ins en hun verschijning vindt u hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; informatie over de gegevensbescherming op Instagram vindt u hier: https://help.instagram.com/155833707900388/

9. YouTube

Bosch-websites gebruiken het videoplatform van YouTube dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube is een platform waarmee audio- en videobestanden kunnen worden afgespeeld.

Wanneer u zo'n pagina van onze online aanbiedingen opent die een ingesloten YouTube- speler bevat, wordt daardoor een verbinding tot stand gebracht met YouTube zodat het video- of audiobestand kan worden verstuurd en afgespeeld. Daarbij worden gegevens aan YouTube doorgegeven als een verwerker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke gegevens door YouTube.

Meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, over het verder verwerken en gebruiken van gegevens door YouTube en over uw rechten en uw instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube.

10. Communicatietools op sociale mediaplatformen

Wij gebruiken op ons social media platform (bv. Facebook) communicatietools om uw berichten via dit social media platform te verwerken en u ondersteuning te bieden.

Bij het versturen van een bericht via ons social media platform wordt het bericht verwerkt om uw aanvraag te behandelen (en eventueel aanvullende gegevens, die wij in verband met dit bericht ontvangen van de social media provider zoals uw naam of bestanden).

Daarnaast kunnen we deze gegevens in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm analyseren om beter te begrijpen hoe ons social media platform wordt gebruikt.
Wij zullen de door u verstrekte persoonlijke gegevens doorgeven aan de Bosch-rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw aanvraag (bijvoorbeeld in het geval uw aanvraag betrekking heeft op een product dat door een andere Bosch-rechtspersoon wordt verspreid). De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is ons rechtmatig belang (art. 6 lid 1 letter f GDPR) of, indien van toepassing, een bestaande contractuele relatie (art. 6 lid 1 letter b GDPR). De verwerkte persoonsgegevens worden uiterlijk 180 dagen na ontvangst van uw bericht verwijderd.

11. Externe links

Bosch-websites kunnen links bevatten naar websites van derden die worden beheerd door providers die niet met ons gerelateerd zijn. Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, opslaan of verwerken van de persoonsgegevens die worden verstuurd door op de link te klikken (zoals het IP-adres of URL van de pagina die de link bevat) aangezien het gedrag van derden buiten onze controle valt. Daarom is Bosch niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door derden.

12. Veiligheid

Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende ondernemingen zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Wij treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging te garanderen en uw door ons beheerde gegevens te beschermen in het bijzonder tegen de risico's van vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Onze veiligheidsmaatregelen worden al naar gelang de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

13. Rechten van de gebruiker

Informatie over de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in het deel ‘Contact’. Zorg er daarbij voor dat een ondubbelzinnige identificatie van uw persoon mogelijk is.

Recht op informatie en toegang:
U heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen of uw persoonlijke gegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Recht op correctie en verwijdering:
U heeft het recht om de rectificatie of aanvulling van onjuiste persoonsgegevens of de verwijdering van uw gegevens te verkrijgen, voor zover aan de wettelijke vereisten wordt voldaan.

Dit geldt niet voor gegevens die nodig zijn voor facturerings- of boekhouddoeleinden of waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt. Indien de toegang tot dergelijke gegevens echter niet vereist is, is de verwerking ervan beperkt (zie het volgende).

Beperking van de verwerking:
U heeft het recht om - voor zover aan de wettelijke vereisten wordt voldaan - beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen.

Draagbaarheid van gegevens:
U hebt het recht om de door u aan ons verstrekte gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of - indien technisch mogelijk - te eisen dat wij deze gegevens aan een derde partij doorgeven.

Bezwaar tegen direct marketing:
Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden. Houd er rekening mee dat er om organisatorische redenen een overlapping kan ontstaan tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een reeds lopende campagne.

Bezwaar tegen de verwerking van gegevens op basis van de wettelijke basis van een "legitiem belang":
Bovendien heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, voor zover dit op basis van een rechtmatig belang is. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens beëindigen, tenzij wij op grond van wettelijke voorschriften dwingende en gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen die uw rechten te boven gaan.

Intrekking van de toestemming:
Indien u met de verwerking van uw gegevens heeft ingestemd, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde voor de toekomst in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór uw terugtrekking blijft onveranderd.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. U kunt een beroep doen op de toezichthouder die verantwoordelijk is voor uw woon- of verblijfplaats of uw woonstaat of op de toezichthouder die voor ons verantwoordelijk is.

Dit is:
Gegevens-beschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
België
Telefoon: +32 (0) 2 274 48 00
Telefax: +32 (0) 2 274 48 35
E-Mail: contact@apd-gba.be
Homepagina: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

14. Wijzigingen in de kennisgeving inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om onze beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen. In dergelijke gevallen zullen wij onze verklaring inzake gegevensbescherming dienovereenkomstig aanpassen. Wij verzoeken u daarom de actuele versie van onze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen, omdat deze aan wijzigingen onderhevig is.

15. Contact

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons vinden op het adres dat vermeld staat in de rubriek "Controller".
Om uw rechten te doen gelden en om incidenten op het gebied van gegevensbescherming te melden, kunt u de volgende link gebruiken: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19
Voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens raden wij u aan contact op te nemen met onze medewerker voor gegevensbescherming:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

Of via DPO@bosch.com

Om uw rechten te doen gelden en om incidenten op het gebied van gegevensbescherming te melden, kunt u de volgende link gebruiken: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19

16. Effectiviteit

Deze privacyverklaring is van kracht sinds 11.07.2023

Neem contact met ons op

Op zoek naar meer informatie? Mail naar:

Autocrew.NL@Bosch.com